Защита на личните данни

“Самира травел“ събира ваши лични данни с цел предоставяне на туристически услуги и такива, свързани с тях. С посещението си на този уеб сайт вие декларирате, че се съгласявате с политиката ни за поверителност и защита на личните данни.
Личните данни, които събираме са:

  • имена,
  • ЕГН,
  • дата на раждане,
  • адрес,
  • електронна поща,
  • телефонен номер,
  • данни от паспорт или лична карта.

Използваме ги за изпълнение на резервация, сключване на договор, издаване на билети за пътуването, устна и писмена кореспонденция с вас, изпращане на бюлетини.

Предоставяме личните ви данни само на лица, които имат отношение с реализирането на туристическата услуга, в т.ч. наши партньори, контрагенти, държавни органи и институции, при осчетоводяване на документацията.
При събирането и обработването на личните ви данни се ръководим от следите принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; свеждане до минимум на събираните данни.

Точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни и отчетност.
Нашият сайт може да съдържат връзки към уебсайтове или социални мрежи, като например Facebook, Google , Instagram и др. В случай, че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля имайте предвид, че тези сайтове се ръководят от свои политики за поверителност.